皇冠博彩app
热门标签

zing me:Tạo bước chuyển đột phá cho Vùng đồng bằng sông Hồng

时间:2个月前   阅读:5

zing me(www.84vng.com):zing me(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。zing me(www.84vng.com)game tài Xỉu zing me online công bằng nhất,zing me(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Chưa tương xứng tiềm năng

Sáng 29.11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng, an ninh ở Vùng đồng bằng sông Hồng (Nghị quyết 30). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hàng ngàn năm qua, Vùng đồng bằng sông Hồng (Vùng) luôn luôn là địa bàn cốt lõi của Vùng thủ đô, có ý nghĩa chiến lược, quan trọng bậc nhất của cả nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Qua 17 năm thực hiện nghị quyết và kết luận của Bộ Chính trị các khóa IX và XI, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong Vùng đã đạt được những kết quả nhất định.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị khóa XIII

Nhật Bắc

Tuy vậy, KT-XH phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vượt trội và vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Vùng. Theo Tổng Bí thư, thực tế trên đặt ra yêu cầu phải ban hành nghị quyết mới nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong công cuộc đổi mới, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước trong giai đoạn phát triển mới. Đây là lý do vào lúc này, Bộ Chính trị quyết định ban hành Nghị quyết 30.

Dẫn đầu cả nước

Tổng Bí thư cũng cho hay, Nghị quyết 30 xác định rõ mục tiêu đến năm 2030: “Vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn; trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước; đi đầu về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số; có hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại và hệ thống đô thị thông minh, kết nối.

Hệ thống chính trị vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại mở rộng, hội nhập quốc tế hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, dẫn đầu cả nước. Thủ đô Hà Nội là thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển Vùng và cả nước, phấn đấu ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực”.

Đến năm 2045: “Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái; là trung tâm hàng đầu của cả nước về GD-ĐT, KH-CN, đổi mới sáng tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; có kết cấu hạ tầng KT-XH hiện đại, thông minh và một số trung tâm kinh tế, tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới. Hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới thông minh, xanh, bền vững. Người dân có thu nhập cao, đời sống hạnh phúc và thịnh vượng. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển ở khu vực và thế giới”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

LÊ HIỆP

Trách nhiệm toàn hệ thống

Nhấn mạnh việc “phải làm gì và làm như thế nào” để thực hiện có kết quả Nghị quyết 30, Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa, yêu cầu của Nghị quyết 30, nắm vững những quan điểm chỉ đạo, công việc phải làm, từ đó có sự thống nhất cao trong cả nước trong việc triển khai.

,

kết quả xổ số hôm nay(www.vng.app):kết quả xổ số hôm nay(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。kết quả xổ số hôm nay(www.vng.app)game tài Xỉu kết quả xổ số hôm nay online công bằng nhất,kết quả xổ số hôm nay(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

Mục tiêu đến năm 2030, thủ đô Hà Nội là thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển Vùng và cả nước, phấn đấu ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư yêu cầu phải xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của Vùng và các địa phương trong Vùng. Đồng thời, phải nhận thức thật đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển Vùng và phát triển chung của cả nước: cả nước vì Vùng và Vùng vì cả nước.

Tổng Bí thư lưu ý ưu tiên hoàn thiện thể chế, chính sách cho phát triển Vùng và liên kết vùng về tổ chức, bộ máy, nguồn lực và cơ chế triển khai; tham gia có hiệu quả vào các hoạt động hợp tác với Trung Quốc, các nước ASEAN, Đông Bắc Á.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc khơi dậy, phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng, tinh thần yêu nước; tính chủ động, sáng tạo; ý chí vươn lên, tự lực, tự cường của nhân dân các địa phương trong Vùng. Theo đó, cần quyết vượt lên chính mình, khắc phục tư tưởng tự mãn, bằng lòng với những gì đã làm. Trái lại, phải có ý chí và quyết tâm cao hơn nữa, quyết vươn lên làm cho bản thân, gia đình và quê hương, đất nước giàu mạnh và tốt đẹp hơn, dẫn đầu cả nước.

Tổng Bí thư cũng lưu ý Vùng phải tranh thủ sự hỗ trợ của T.Ư, sự hợp tác, giúp đỡ của các địa phương trong cả nước, nhất là TP.HCM và các TP trực thuộc T.Ư để phát triển kinh tế Vùng nhanh và bền vững hơn, giàu có, trù phú hơn; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng đạt mức cao hơn, luôn dẫn đầu cả nước. Để làm được điều này, cần từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế to lớn, vượt trội vốn có của Vùng, nhất là về địa chính trị, địa kinh tế và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Không “đánh trống bỏ dùi”

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc chú trọng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ. Theo đó, kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự gương mẫu về đạo đức và lối sống. Thực hiện nghiêm các chủ trương về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, trong sạch.

Tiếp tục cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ những cán bộ mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khơi dậy tinh thần cống hiến của cán bộ, công chức.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu ngay sau hội nghị, các địa phương trong Vùng khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 30. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ cần ráo riết chỉ đạo, khẩn trương xây dựng, ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết; giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành ở T.Ư và các địa phương trong Vùng.

Chương trình hành động phải bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nội dung của Nghị quyết, bảo đảm sát hợp với từng địa phương trong Vùng và tiểu vùng. Các ban, bộ, ngành T.Ư và các địa phương trong Vùng cần cụ thể hóa Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ bằng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án và nguồn lực cụ thể, có tính khả thi cao.

Tổng Bí thư bày tỏ cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong Vùng sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị; tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá trong việc phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở Vùng. “Kiên quyết khắc phục tình trạng nghị quyết thì thật là hay, xem ra thực hiện còn gay trăm bề, hoặc đánh trống bỏ dùi, đầu voi, đuôi chuột”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

,

单双哈希www.hx198.vip)采用波场区块链高度哈希值作为统计数据,游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性,开放单双哈希、幸运哈希、哈希定位胆、哈希牛牛等游戏。

上一篇:皇冠足球平台开户(www.hg108.vip):越晚越冷!北台湾下探16度 这2天「短暂回温」又要变冷了

下一篇:皇冠买球网址:TP.Thủ Đức: Thấy bạn bị đánh, xông vào can ngăn, bị đâm tử vong

网友评论